Massage bij specifieke doelgroepen.....

Aanraken en aangeraakt worden op een positieve manier is een levensbehoefte, die bijdraagt aan een gevoel van welzijn en welbevinden.

Ook, of juist, bij specifieke doelgroepen zoals: Mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie, mensen met psychische klachten, mensen met een lichamelijke beperking of kinderen.

Aanraking is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ieder mens. Ik ben gediplomeerd masseur en daarnaast ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. Door mijn ervaring en kennis heb ik mogen ervaren wat een massage kan betekenen voor specifieke doelgroepen. Het is voor mij een uitdaging om het contact en de massage volledig af te stemmen op de ander. Afstemming, contact, veilige aanraking, aandacht en een moment voor jezelf. Dit geeft ontspanning voor je lijf, je geest en je hele wezen. Maar het laat je ook voelen dat jij ertoe doet!

Door een combinatie van spel, aanraking, massage en begeleiding kan gewerkt worden aan het vergroten van de eigen lichaamsbeleving, het mentaal ènfysiek welbevinden en het zelfvertrouwen.

Wanneer je benieuwd bent welke bijdrage massage kan leveren bij een specifieke doelgroep dan nodig ik je graag uit om contact met mij op te nemen.